Kravbrev

Har du mottatt et kravbrev fra oss?
Saken ligger til inkasso grunnet mangelfull betaling av faktura utsendt av vår oppdragsgiver.
Ta kontakt i dag så løser vi situasjonen så raskt det lar seg gjøre.
Er du uenig i kravet må du gi raskest mulig beskjed om at du bestrider kravet til Aktiv Kontroll AS.
E-post: inkasso@aktivkontroll.no
Eller telefon: +47 22 23 34 70