Om oss

Aktiv Kontroll leverer purre-, faktura-, og inkassotjenester.

Vår oppgave er å sikre våre kunder oppgjør. Det gjør vi gjennom personlig kontakt og tett oppfølging – vi går inn i situasjonen og tar aktiv kontroll.

Aktiv Kontroll har konsesjon fra Finanstilsynet.