Faktura

faktura

Tilpasset deres behov kan vi ta hånd om hele fakturaprosessen fra salg til kontoføring. Denne tjenesten kan frigjøre viktig tid og ressurser til deres daglige drift – vi sørger for oppgjøret.
– Utsendeles av faktura
– Oppfølging og purring av utsendte fakturaer
– Reskontroføring
– Utsendelse av purring og inkassovarsel